توضیحات کتاب
راهنمای جامع ابزار دقیق کاربردی

ناشر:
نویسنده: مهندس سید جعفر رضوی پناه، مهندس سید مهدی بوذری
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
شمارگان: 3300 عدد
تعداد صفحه: 520 صفحه
قيمت: 22000 تومان
لوح فشرده:1 عدد
تاریخ درج در سایت:11-10-1348


توضیحات بیشتر:

مفاهیم پایه ای اندازه گیری و کنترل
اندازه گیری فشار
اندازه گیری دما
اندازه گیری سطح
اندازه گیری دبی

نمایش: 2203 بار