توضیحات کتاب
شبکه صنعتی مدباس

ناشر: نگارنده دانش
نویسنده: مهندس محمدرضا ماهر، مهندس حمیدرضا رفیعیان
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1391
شمارگان: 1000 عدد
تعداد صفحه: 658 صفحه
قيمت: 25000 تومان
لوح فشرده:1 عدد
تاریخ درج در سایت:11-10-1348


توضیحات بیشتر:

آشنایی با مدباس و جایگاه آن در اتوماسیون
ارتباطات فیزیکی در مدباس
تجهیزات سخت افزاری مدباس
کارت های شبکه مدباس زیمنس
مفاهیم پایه در ارتباط سریال
پیکربندی پروتکل های مدباس
پروتکل (R)3964در PLC زیمنس
پروتکل ACSII در PLC
پروتکل RK512 در PLC زیمنس
پزوتکل RTU در مدباس
پروتکل RTUدر PLCزیمنس
تست و عیب یابی مدباس
آشنایی با DCS یوکوگاوا و کاربرد مد باس در آن
آشنایی با PLC HIMA و کاربرد مدباس در آن
سیستم حفاظت لرزش NEVADA ENTLY و کاربرد مدباس در آن

نمایش: 2226 بار