مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2232 بازديد انجام شده است

190,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

2226 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2226 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل میکرو اتوماسیون S7-200

2223 بازديد انجام شده است

49,000

مجموعه آزمونهای جامع PLC S5

2222 بازديد انجام شده است

60,000

مرجع کامل SIMATIC MANAGER

2216 بازديد انجام شده است

55,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2216 بازديد انجام شده است

0

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS

2215 بازديد انجام شده است

60,000

راهنمای جامع WinCC

2214 بازديد انجام شده است

130,000

مجموعه آزمونهای جامع PLC S7

2213 بازديد انجام شده است

54,000

مجموعه پروژه های پیشرفته اتوماسیون SIEMENS

2213 بازديد انجام شده است

110,000

خودآموز جامع PLC

2212 بازديد انجام شده است

55,000