مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2205 بازديد انجام شده است

190,000

راهنمای جامع PLC SIMATIC STEP 7

2199 بازديد انجام شده است

220,000

شبکه صنعتی مدباس

2197 بازديد انجام شده است

250,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2197 بازديد انجام شده است

0

مرجع کامل میکرو اتوماسیون S7-200

2195 بازديد انجام شده است

49,000

مجموعه آزمونهای جامع PLC S5

2193 بازديد انجام شده است

60,000

راهنمای جامع WinCC

2191 بازديد انجام شده است

130,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS

2191 بازديد انجام شده است

60,000

خودآموز جامع PLC

2191 بازديد انجام شده است

55,000

مرجع کامل SIMATIC MANAGER

2191 بازديد انجام شده است

55,000

خود آموز PLC مدل S7-1200

2189 بازديد انجام شده است

80,000

مجموعه پروژه های پیشرفته اتوماسیون SIEMENS

2185 بازديد انجام شده است

110,000