60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

2472 بازديد انجام شده است

240,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2326 بازديد انجام شده است

80,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2325 بازديد انجام شده است

150,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2321 بازديد انجام شده است

110,000

کاملترین مرجع کاربردی PCS7

2255 بازديد انجام شده است

140,000

راهنمای جامع DCS با SIMATIC PCS7

2243 بازديد انجام شده است

140,000

برنامه نویسی PLC S7 SIEMENS به زبان S7 GRAPH

2241 بازديد انجام شده است

40,000

فیلدباس کاربردی

2237 بازديد انجام شده است

120,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

2234 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2215 بازديد انجام شده است

180,000

سیستم اتوماسیون DCSدر پست های برق فشار قوی

2205 بازديد انجام شده است

160,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

2204 بازديد انجام شده است

100,000