60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

2497 بازديد انجام شده است

240,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2364 بازديد انجام شده است

80,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2357 بازديد انجام شده است

150,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2355 بازديد انجام شده است

110,000

کاملترین مرجع کاربردی PCS7

2284 بازديد انجام شده است

140,000

برنامه نویسی PLC S7 SIEMENS به زبان S7 GRAPH

2268 بازديد انجام شده است

40,000

راهنمای جامع DCS با SIMATIC PCS7

2264 بازديد انجام شده است

140,000

فیلدباس کاربردی

2254 بازديد انجام شده است

120,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

2248 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2245 بازديد انجام شده است

180,000

راهنمای جامع PLC SIMATIC STEP 7

2233 بازديد انجام شده است

220,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2226 بازديد انجام شده است

190,000