شبکه صنعتی مدباس

2196 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل میکرو اتوماسیون S7-200

2195 بازديد انجام شده است

49,000

مجموعه آزمونهای جامع PLC S5

2193 بازديد انجام شده است

60,000

راهنمای جامع WinCC

2191 بازديد انجام شده است

130,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه PROFIBUS

2191 بازديد انجام شده است

60,000

خودآموز جامع PLC

2191 بازديد انجام شده است

55,000

مرجع کامل SIMATIC MANAGER

2191 بازديد انجام شده است

55,000

خود آموز PLC مدل S7-1200

2189 بازديد انجام شده است

80,000

مبانی برنامه نویسی PLC

2186 بازديد انجام شده است

120,000

مجموعه پروژه های پیشرفته اتوماسیون SIEMENS

2185 بازديد انجام شده است

110,000

خودآموز نرم افزار WinCC

2184 بازديد انجام شده است

50,000

راهنمای جامع ابزار دقیق کاربردی

2184 بازديد انجام شده است

220,000