فیلدباس کاربردی

2237 بازديد انجام شده است

120,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

2234 بازديد انجام شده است

130,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2216 بازديد انجام شده است

180,000

اتوماسیون صنعتی تئوری و عملی

2207 بازديد انجام شده است

70,000

سیستم اتوماسیون DCSدر پست های برق فشار قوی

2206 بازديد انجام شده است

160,000

پیکربندی و برنامه نویسی شبکه اترنت صنعتی

2204 بازديد انجام شده است

100,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2204 بازديد انجام شده است

190,000

مرجع کامل Delta PLC

2202 بازديد انجام شده است

200,000

راهنمای جامع PLC SIMATIC STEP 7

2198 بازديد انجام شده است

220,000

اصول و اجزاء ابزاردقیق صنعتی

2198 بازديد انجام شده است

52,000

مجموعه سوالات طبقه بندی شده برق صنعتی درجه 2

2198 بازديد انجام شده است

55,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2197 بازديد انجام شده است

0