5561 بازديد انجام شده است

0

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

2472 بازديد انجام شده است

240,000

کنترل ولو

2352 بازديد انجام شده است

200,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2327 بازديد انجام شده است

80,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2326 بازديد انجام شده است

150,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2321 بازديد انجام شده است

110,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2313 بازديد انجام شده است

0

45 پروژه با PLC مدل های MOELLER ، ZEN ، LOGO

2293 بازديد انجام شده است

60,000

کنترل موتورهای AC درایوهای صنعتی DELTA

2284 بازديد انجام شده است

120,000

کاملترین مرجع کاربردی PCS7

2255 بازديد انجام شده است

140,000

راهنمای جامع DCS با SIMATIC PCS7

2243 بازديد انجام شده است

140,000

برنامه نویسی PLC S7 SIEMENS به زبان S7 GRAPH

2241 بازديد انجام شده است

40,000