آموزش درایو (اینورتر) های LS

7117 بازديد انجام شده است

80,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

3123 بازديد انجام شده است

130,000

کتاب راهنمای جامع کار با PLCهای Omron

3007 بازديد انجام شده است

90,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2554 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2511 بازديد انجام شده است

100,000

شبکه صنعتی مدباس

2452 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2290 بازديد انجام شده است

190,000

45 پروژه با PLC مدل های MOELLER ، ZEN ، LOGO

2274 بازديد انجام شده است

60,000

کنترل موتورهای AC درایوهای صنعتی DELTA

2247 بازديد انجام شده است

120,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2225 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2183 بازديد انجام شده است

80,000

راهنمای جامع PLCهای FATEK

2071 بازديد انجام شده است

160,000