تم الاختراق من قبل جروح هكر

2166 بازديد انجام شده است

0

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2131 بازديد انجام شده است

150,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2123 بازديد انجام شده است

80,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2122 بازديد انجام شده است

0

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2116 بازديد انجام شده است

110,000

راهنمای جامع DCS با SIMATIC PCS7

2114 بازديد انجام شده است

140,000

مجموعه سوالات طبقه بندی شده برق صنعتی درجه 2

2113 بازديد انجام شده است

55,000

فیلدباس کاربردی

2112 بازديد انجام شده است

120,000

کاملترین مرجع کاربردی PCS7

2112 بازديد انجام شده است

140,000

اتوماسیون صنعتی تئوری و عملی

2112 بازديد انجام شده است

70,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

2111 بازديد انجام شده است

130,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2111 بازديد انجام شده است

0