آموزش درایو (اینورتر) های LS

6655 بازديد انجام شده است

80,000

کتاب راهنمای جامع کار با PLCهای Omron

2885 بازديد انجام شده است

90,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

2853 بازديد انجام شده است

130,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2418 بازديد انجام شده است

100,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2387 بازديد انجام شده است

180,000

شبکه صنعتی مدباس

2368 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2177 بازديد انجام شده است

190,000

کنترل موتورهای AC درایوهای صنعتی DELTA

2170 بازديد انجام شده است

120,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2134 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2090 بازديد انجام شده است

35,000

45 پروژه با PLC مدل های MOELLER ، ZEN ، LOGO

2089 بازديد انجام شده است

60,000

راهنمای جامع PLCهای FATEK

1933 بازديد انجام شده است

120,000