آموزش درایو (اینورتر) های LS

9497 بازديد انجام شده است

100,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

4539 بازديد انجام شده است

130,000

کتاب راهنمای جامع کار با PLCهای Omron

3785 بازديد انجام شده است

90,000

45 پروژه با PLC مدل های MOELLER ، ZEN ، LOGO

3593 بازديد انجام شده است

60,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

3392 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

3283 بازديد انجام شده است

150,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

3050 بازديد انجام شده است

110,000

شبکه صنعتی مدباس

3036 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

3016 بازديد انجام شده است

190,000

کنترل موتورهای AC درایوهای صنعتی DELTA

2898 بازديد انجام شده است

120,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2803 بازديد انجام شده است

80,000

راهنمای جامع PLCهای FATEK

2706 بازديد انجام شده است

120,000