آموزش درایو (اینورتر) های LS

6617 بازديد انجام شده است

80,000

کتاب راهنمای جامع کار با PLCهای Omron

2874 بازديد انجام شده است

90,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

2840 بازديد انجام شده است

130,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2407 بازديد انجام شده است

100,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

2376 بازديد انجام شده است

180,000

شبکه صنعتی مدباس

2359 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2170 بازديد انجام شده است

190,000

کنترل موتورهای AC درایوهای صنعتی DELTA

2158 بازديد انجام شده است

120,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2127 بازديد انجام شده است

110,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2081 بازديد انجام شده است

35,000

45 پروژه با PLC مدل های MOELLER ، ZEN ، LOGO

2070 بازديد انجام شده است

60,000

راهنمای جامع PLCهای FATEK

1925 بازديد انجام شده است

120,000