آموزش درایو (اینورتر) های LS

9453 بازديد انجام شده است

100,000

مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

4518 بازديد انجام شده است

130,000

کتاب راهنمای جامع کار با PLCهای Omron

3763 بازديد انجام شده است

90,000

45 پروژه با PLC مدل های MOELLER ، ZEN ، LOGO

3577 بازديد انجام شده است

60,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

3374 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

3248 بازديد انجام شده است

150,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

3022 بازديد انجام شده است

110,000

شبکه صنعتی مدباس

3018 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

2997 بازديد انجام شده است

190,000

کنترل موتورهای AC درایوهای صنعتی DELTA

2882 بازديد انجام شده است

120,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2781 بازديد انجام شده است

80,000

راهنمای جامع PLCهای FATEK

2690 بازديد انجام شده است

120,000