مجموعه پروژه های کاربردی با PLC SIEMENS

11066 بازديد انجام شده است

130,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

9549 بازديد انجام شده است

0

45 پروژه با PLC مدل های MOELLER ، ZEN ، LOGO

3646 بازديد انجام شده است

60,000

آموزش جامع نرم افزار WINCC

3409 بازديد انجام شده است

180,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

3309 بازديد انجام شده است

150,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

3080 بازديد انجام شده است

110,000

شبکه صنعتی مدباس

3051 بازديد انجام شده است

250,000

مرجع کامل کارور PLC درجه 2

3031 بازديد انجام شده است

190,000

کنترل موتورهای AC درایوهای صنعتی DELTA

2920 بازديد انجام شده است

120,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2820 بازديد انجام شده است

80,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2460 بازديد انجام شده است

0

مرجع کامل LOGO!

2209 بازديد انجام شده است

120,000