5629 بازديد انجام شده است

0

60 پروژه با PLC SIEMENS Step7 300/400 & LOGO V.6

2505 بازديد انجام شده است

240,000

کنترل ولو

2409 بازديد انجام شده است

200,000

آشنایی با اتوماسیون صنعتی

2375 بازديد انجام شده است

80,000

پیاده سازی منطق فازی در PLC

2372 بازديد انجام شده است

110,000

کنترل دور موتورهای AC درایو (اینورتر) های صنعتی SIEMENS

2370 بازديد انجام شده است

150,000

تم الاختراق من قبل جروح هكر

2361 بازديد انجام شده است

0

45 پروژه با PLC مدل های MOELLER ، ZEN ، LOGO

2339 بازديد انجام شده است

60,000

کنترل موتورهای AC درایوهای صنعتی DELTA

2334 بازديد انجام شده است

120,000

کاملترین مرجع کاربردی PCS7

2302 بازديد انجام شده است

140,000

برنامه نویسی PLC S7 SIEMENS به زبان S7 GRAPH

2280 بازديد انجام شده است

40,000

راهنمای جامع DCS با SIMATIC PCS7

2273 بازديد انجام شده است

140,000